ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำประปา


มิเตอร์น้ำสามารถตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำประปาได้ตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่1: ปิดก๊อกน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้น้ำ

การรั่วของท่อน้ำประปา-1

 

 

 

 

 

ขั้นที่2: รอประมาณ 5-10 นาทีแล้วจดตัวเลขมิเตอร์ไว้ (รวมทั้งตัวเลขสีแดง)

 

การรั่วของท่อน้ำประปา-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่3: หยุดใช้น้ำประมาณ 1 ชั่วโมงต่อจากนั้นนำการจดมิเตอร์น้ำอีก
ขั้นที่4: เปรียบเทียบค่าตัวเลขทั้งสองค่าอ่านว่าแตกต่งกันมากเท่าไร ถ้าแตกต่างมากแสดงว่าน้ำตามท่อรั่วมาก